Menu
             
      016 79 09 23 Oude Markt 28
            3000 Leuven
           
  Secundair Paters Jozefieten

 

             
      016 79 09 23 Oude Markt 28
            3000 Leuven
           
  Secundair Paters Jozefieten

 

 

Dagindeling

De voormiddag start om 8.20 uur en eindigt om 12.00 uur. Na de middag starten wij opnieuw om 13.15 uur en wij eindigen om 15.20 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur.

In de voormiddag voorzien wij twee speeltijden, om 9.35 en om 11.05 uur.  In de namiddag is een speeltijd om 14.20 uur.

 

Afwezigheden

Bij afwezigheid van welke aard ook verwittigen de ouders de school of de klastitularis. Op het einde van die afwezigheid bezorgen de ouders een schriftelijke verantwoording – de gele kaart - aan de klastitularis.

Indien een leerling afwezig is voor meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest vereist. Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer tijdens hetzelfde schooljaar) moet voor elke afwezigheid een medisch attest voorgelegd worden.

 

Middagmaal

Onze school biedt de mogelijkheid om een warme maaltijd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert, te gebruiken. Bij het begin van elk trimester is er gelegenheid om in te schrijven. Op woensdag zijn er geen warme maaltijden. Wanneer een leerling occasioneel een warme maaltijd neemt, wordt de directie hiervan ‘s morgens vóór 9.00 u. op de hoogte gebracht

In de loop van het trimester krijgt u dan een rekening te vereffenen via overschrijving. Wie een broodje bestelt, betaalt hiervoor op de dag zelf. De leerlingen kunnen natuurlijk ook hun boterhammen meebrengen. Indien gewenst kan hierbij een tas soep gedronken worden. Ook hiervoor kunnen zij inschrijven bij het begin van elk trimester. Fruitsapjes, vruchtenmelk en chocomelk zijn eveneens te verkrijgen. Hiervoor kunnen de leerlingen een drankkaart kopen.