Menu
             
      016 24 15 93 Oude Markt 28
            3000 Leuven
           
  Secundair Paters Jozefieten

 

             
      016 24 15 93 Oude Markt 28
            3000 Leuven
           
  Secundair Paters Jozefieten

 

 

Doel oudercomité:

 • informatiekanaal tussen school en gezin
 • vertegenwoordiging van alle ouders t.o.v. directie en leerkrachten
 • organiseren en/of meewerken aan diverse schoolactiviteiten
 • gespreksavonden rond een bepaald thema
 • Inzamelen van financiële middelen ter ondersteuning speel- en leer- voorzieningen

Activiteiten die het oudercomité ondersteunt of organiseert:

 • Bouwmaal
 • Sinterklaasfeest
 • Musical
 • Sportavond
 • Wafelverkoop
 • Etc.

Vergader data:
Worden afgesproken i.f.v. de activiteiten

Contact:
Je kan aanmelden bij de voorzitter als lid van het HDC oudercomité of als helpende hand.

Meer informatie Oudercomité
Het oudercomité, opgericht in 1981, heeft verscheidene doelstellingen:

 • Vooreerst is het oudercomité een informatiekanaal tussen school en gezin. Daarom vergadert het bestuur van het oudercomité één maal per maand. Informatie, aangevuld met nuttige gegevens over het schoolgebeuren, wordt verspreid via verslagen.
 • Er worden ook gespreksavonden rond een bepaald thema georganiseerd. Dit kan zijn: een voordracht over jeugdboeken, over dyslexie, over een goede studiemethode, educatieve software, faalangst enz.
 • Daarnaast vormt het oudercomité de vertegenwoordiging van alle ouders t.o.v. directie en leerkrachten. Door vertegenwoordiging van alle klassen in het bestuur wordt een kanaal gecreëerd om bepaalde problemen te signaleren.
 • Het oudercomité organiseert of werkt mee aan diverse activiteiten. Alle financiële opbrengsten vloeien rechtstreeks terug naar de kinderen onder de vorm van steun aan naschoolse activiteiten, aankopen voor klasbibliotheken, uitrusting van knutsellokaal, aankoop van didactisch materiaal, uitbouw van het documentatiecentrum, inrichting van de speelplaats, ...
 • Tenslotte heeft het oudercomité krachtens een ministeriële omzendbrief van 20-06-1990 volwaardige inspraak wat betreft de organisatie van het lestijdenpakket. Vanaf 31-05-1992 is het oudercomité daartoe vertegenwoordigd in de participatieraad (nu schoolraad) van de school.

 

Bij aanvang van elk nieuw schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid hun steun te betuigen door lid te worden van de oudervereniging en/of door toe te treden tot het bestuur. Wie meer informatie wenst over de werking van het oudercomité kan zich richten tot de voorzitter:


Voorzitster oudercomité

Valerie Vander Stichele

Verslagen 2020-2021:

 
Het verslag van de vergadering oktober 2020 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering november 2020 vindt u hier: NL

 

Verslagen 2019-2020:

 
Het verslag van de vergadering september 2019 vindt u hier: NL 
Het verslag van de vergadering oktober 2019 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering november 2019 vindt u hier: NL 
Het verslag van de vergadering januari 2020 vindt u hier: NL 
Het verslag van de vergadering maart 2020 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering mei 2020 vindt u hier: NL

 

Verslagen 2018-2019:


Het verslag van de vergadering van oktober 2018 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering van november 2018 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering van februari 2019 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering van april 2019 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering van mei 2019 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering van juni 2019 vindt u hier: NL

 

Verslagen 2017-2018:


Het verslag van de vergadering van januari 2018 vindt u hier: NL

Schoolraad:

Door het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, werd een schoolraad opgericht.

De schoolraad kan aan het schoolbestuur advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen. (studieaanbod, schoolreglement, schoolwerkplan… enz.)

 

Samenstelling

Voorzitter Alex Hanjoul (namens de lokale gemeenschap)
Secretaris  
Leden P. Paul Janssens (namens het schoolbestuur)
  Hans Bries (namens de directie)
  Lara Schallenbergh (namens het personeel)
  Muriel Derwa (namens het personeel)
  Liesbet Pauwels (namens de ouders)
  Lode Desmet (namens de ouders)
  Luc Peeters (namens de lokale gemeenschap)

 

Informatie kan u steeds bekomen bij de voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Verslagen 2020-2021:

Het verslag van de vergadering oktober 2020 vindt u hier: NL

 

Verslagen 2019-2020:

Het verslag van de vergadering juni 2019 vindt u hier: NL
Het verslag van de vergadering oktober 2019 vindt u hier: NL 
Het verslag van de vergadering maart 2020 vindt u hier: NL 
Het verslag van de vergadering juni 2020 vindt u hier: NL